a A
HANNAHCLOUD Massagepraktijk, Dordrecht - Algemene Voorwaarden
Algemene voorwaarden HANNAHCLOUD te Dordrecht
 • HANNAHCLOUD, Institute for total Wellness - hierna HC genoemd- verleent geen medische massages/ behandelingen. Bij medische klachten dient cliŽnt met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan.
 • HC verleent geen erotische massages, aanvraag tijdens een behandeling wordt niet op prijs gesteld en kan tot staken van de behandeling leiden.
 • Opdrachtgever/cliŽnt maakt uit eigen vrije wil gebruik van diensten van HC en deze kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, welke ook, die uit deelneming aan massage en/of behandelingen en/of gebruikmakend van de diensten van HC voortvloeien.
 • Intake en uw gezondheid: is er sprake van medische klachten, is cliŽnt in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt medicijnen die het reactievermogen beÔnvloeden dan dient cliŽnt dit door te geven. Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet u dit voorafgaand aan de behandeling beslist melden. CliŽnt blijft verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid aan HC.
 • Uw persoonlijke en/of medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit aan derden verstrekt.
 • HC behoudt zich het recht voor een cliŽnt van behandeling uit te sluiten.
 • Gedurende een massage/behandeling dient u uw mobiele telefoon uit te schakelen.
 • Annulering van een behandeling/opdracht is tot 24 uur voor aanvang, telefonisch of per e-mail, mogelijk. Hierna worden de kosten in rekening gebracht van de gevraagde behandeling. De behandeling dient direct na afloop contant afgerekend te worden. HC behoudt zich het recht voor een opdracht te annuleren, indien er naar het oordeel van HC geen sprake is van een hygiŽnische situatie. Restitutie van de kosten vindt dan niet plaats.
 • Iedereen die gebruik maakt van de diensten van HC verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
 • HC stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van eigendommen en ongevallen in en rondom de massagepraktijk.
 • HC is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar overeenkomsten en/of andere verplichtingen niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht word verstaan elke bijzonder oorzaak/omstandigheid, die in redelijkheid niet geacht kan worden voor het risico van HC te komen. HC heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. In geen geval is HC gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 • Opdrachtgever dient tijdig aanwezig te zijn op de overeengekomen locatie en tijdstip.
 • Deze Algemene Voorwaarden kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast, aangevuld, of vervangen, hoewel zulke wijzigingen niet van toepassing zijn op reeds verrichte boekingen. Deze Algemene Voorwaarden zijn terug te vinden op de website www.hannahcloud.nl.

  verwenbonnen
 • De verwenbon dient vooraf aan het massageconsult, het liefst bij reservering, overlegd te worden en kan niet achteraf verzilverd worden.
 • Op elke verwenbon is een geldigheidsdatum vermeld, indien deze niet is vermeld is de bon geldig tot ťťn jaar na uitgifte hiervan.
 • Bij inlevering van de verwenbon vindt geen gehele of gedeeltelijke teruggaaf van geld plaats.
 • Elke bon moet zonder zichtbare schade aangeboden worden. HC is niet aansprakelijk te stellen voor directe of indirecte beschadiging aan of op de verwenbon of voor beschadiging, diefstal of verlies en zoekraken met de post van de verwenbonnen.
 • Het reproduceren van de verwenbonnen is verboden, handel en verkoop vindt uitsluitend plaats via HC. Andere vorm wordt gezien als overtreding en zal niet worden geaccepteerd en aangifte zal worden gedaan.
 • Verwenbonnen zijn alleen geldig indien deze voorzien zijn van een geldige handtekening van HC.
 • Bij verlies van een verwenbon vervalt het recht op eventuele openstaande behandeling/massage. De verwenbon is niet inwisselbaar voor contant geld.